การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

The 12th National Conference of Industrial Operations Development 2021: CIOD 2021
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

ประกาศกำหนดการงานประชุมฯ วันที่ 28 พค. 64 click

สำหรับคู่มือการนำเสนอบทความออนไลน์ด้วย zoom และรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งอีกครั้งในวันที่ 12 พค. 64
ท่านมีเวลาการนำเสนอบทความละ 12 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที

ท่านที่สนใจเข้าฟังบรรยาย กรุณาลงทะเบียนผ่าน Google form click แล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

 

ประกาศผลการประเมินบทความฉบับแก้ไขโดยคณะกรรมการ

อัพเดตผล-ล่าสุด- 7 พค. 64

(ขณะนี้ทุกบทความผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว)

 

หนังสือตอบรับและเชิญเข้าร่วมการนำเสนอรูปแบบออนไลน์ เริ่มส่งสำเนาทางอีเมลหลังวันที่ 3 พค. 64

โปรดตรวจสอบข้อมูล หากไม่ได้รับหรือมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าทางอีเมลโดยด่วน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
มหาวิทยาลัยจึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอบทความ
และอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

1. ขอปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลงาน จากเดิม นำเสนอด้วยตนเอง ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ
เป็น การนำเสนอด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
2. ขอปรับลดค่าลงทะเบียน จากอัตราเดิมของผู้ส่งผลงานทุกประเภท เป็นอัตรา 1,800 บาท เท่ากันทั้งหมด
โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564
3. ปรับแก้ไขรูปแบบเอกสารบทความวิชาการ (template) จากเดิม โดยลบข้อความที่ระบุสถานที่จัดงานไว้

หัวข้องานวิจัย

New Normal for Industrial Manufacturing and Management

 

 • AI, Big Data and Digital Transformation
 • Green, Sustainability and Energy
 • Manufacturing Technology
 • Mechatronics and Automation
 • Metallurgy, Materials and Surface Engineering
 • Operations Research, Optimization and Decision Support Systems
 • Production and Operations Management
 • Quality and Risk Management
 • Reliability and Maintenance
 • Supply Chain and Logistics Management
 • Welding and Nondestructive Examination
 • Work Study Ergonomics and Safety
 • E-Business/Information Technology
 • Industrial Engineering Education
 • Other Related Topics

 

 

กำหนดการสำคัญ
 

 1. วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ขยายเวลา)

  อาทิตย์ 21 มีค. 64

 2. แจ้งผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์

  #1: 6 เมย. 64
  #2: 12 เมย. 64

 3. วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับแก้ไข

  จันทร์ 19 เมย. 64

 4. แจ้งผลการตอบรับบทความ

  จันทร์ 3 พค. 2564

 5. วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (แก้ไข)

  เสาร์ 15 พค. 64

 6. การนำเสนอบทความ CIOD2021 (ONLINE Only)

  ศุกร์ 28 พค. 64


กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 64
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ขยายเวลา) ตุลาคม 63 - 21 มีนาคม 64
ประกาศผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 : 6 เมย. 64 , รอบที่ 2 : 12 เมย. 64
เปิดรับบทความฉบับแก้ไข 6 - 19 เมษายน 64
เปิดชำระค่าลงทะเบียน (แก้ไข) 7 เมษายน - 15 พฤษภาคม 64
ประกาศผลตอบรับบทความ 3 พฤษภาคม 64
นำเสนอบทความในรูปแบบออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2564

 

ค่าลงทะเบียน

 

ประกาศ

ปรับลดค่าลงทะเบียน จากอัตราเดิมของผู้ส่งผลงานทุกประเภท เป็นอัตรา 1,800 บาท เท่ากันทั้งหมด

โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถชำระผ่านระบบบัตรเครดิตแบบออนไลน์หรือใบนำฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น โดยเข้าที่ระบบบัญชีส่วนตัวของท่านที่ใช้ในการส่งบทความร่วมงาน

 

ติดตามข่าวสารได้ที่

Line OA Click

Facebook Page

 

ประสานงานโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมายเหตุ : ช่องทางส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูณณ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
โดยท่านต้องสร้างบัญชีส่วนตัวสำหรับลงทะเบียนร่วมงาน ส่งบทความ ติดตามผลการประเมิน และจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวบเบราเซอร์ที่แนะนำคือ CHROME, SAFARI, EDGE หรือหากใช้ตัวอื่นๆ ต้องปลดล็อค SECURITY/POP UP เมื่อเข้าระบบเปิดบัญชีส่วนตัวใหม่
ท่านสามารถเปิดดูข้อมูลต่างๆ ด้วยมือถือหรือแท็บเลตได้ แต่จะไม่สามารถเปิดบัญชีส่วนตัวใหม่ได้ต้องทำผ่านเบราเซอร์ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น