การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

The 12th National Conference of Industrial Operations Development 2021: CIOD 2021
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หัวข้องานวิจัย

New Normal for Industrial Manufacturing and Management

 

 • AI, Big Data and Digital Transformation
 • Green, Sustainability and Energy
 • Manufacturing Technology
 • Mechatronics and Automation
 • Metallurgy, Materials and Surface Engineering
 • Operations Research, Optimization and Decision Support Systems
 • Production and Operations Management
 • Quality and Risk Management
 • Reliability and Maintenance
 • Supply Chain and Logistics Management
 • Welding and Nondestructive Examination
 • Work Study Ergonomics and Safety
 • E-Business/Information Technology
 • Industrial Engineering Education
 • Other Related Topics

 

 

กำหนดการสำคัญ
 

 1. วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

  อาทิตย์ 28 กพ. 64

 2. แจ้งผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์

  อังคาร 6 เมย. 64

 3. วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับแก้ไข

  จันทร์ 19 เมย. 64

 4. แจ้งผลการตอบรับบทความ

  จันทร์ 3 พค. 2564

 5. วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

  พฤหัสบดี 20 พค. 64

 6. การนำเสนอบทความ CIOD2021

  ศุกร์ 28 พค. 64


กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ บัดนี้ ถึง 28 พฤษภาคม 64
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ตุลาคม 63 - 28 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์ 6 เมษายน 64
เปิดรับบทความฉบับแก้ไข 6 - 19 เมษายน 64
เปิดชำระค่าลงทะเบียน 7 เมษายน - 20 พฤษภาคม 64
ประกาศผลตอบรับบทความ 3 พฤษภาคม 64

ค่าลงทะเบียน
 

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบ
7 เมย. - 10 พค. 64

รอบ
11 พค. - 20 พค. 64

นักศึกษา

2,500 บาท 3,000 บาท
อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท
 
หมายเหตุ : ท่านสามารถชำระผ่านระบบบัตรเครดิตแบบออนไลน์หรือใบนำฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น โดยเข้าที่ระบบบัญชีส่วนตัวของท่านที่ใช้ในการส่งบทความร่วมงาน

 

สนับสนุนโดย

 

 

ประสานงานโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมายเหตุ : ช่องทางส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูณณ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
โดยท่านต้องสร้างบัญชีส่วนตัวสำหรับลงทะเบียนร่วมงาน ส่งบทความ ติดตามผลการประเมิน และจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวบเบราเซอร์ที่แนะนำคือ CHROME, SAFARI, EDGE หรือหากใช้ตัวอื่นๆ ต้องปลดล็อค SECURITY/POP UP เมื่อเข้าระบบเปิดบัญชีส่วนตัวใหม่
ท่านสามารถเปิดดูข้อมูลต่างๆ ด้วยมือถือหรือแท็บเลตได้ แต่จะไม่สามารถเปิดบัญชีส่วนตัวใหม่ได้ต้องทำผ่านเบราเซอร์ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น